Bleijendaal garageboxen
  • Projectnummer PF0078
  • Sector Onroerend goed
  • Financiering OG lening
  • Risico classificatie 3 - Acceptabel
  • Partner Crowdbricks
  • Doelbedrag € 242.000,00
  • Geïnvesteerd € 242.000,00
  • Rente p/j 5,25 %
  • Rentevast / Looptijd 60 maanden
  • Inschrijving Gesloten
Herfinanciering van 10 garageboxen in Apeldoorn, Amersfoort, Zeewolde en Zaltbommel
Sinds de oprichting in 2010 richt Bleijendaal Investments B.V. uit Castricum zich op het opbouwen en exploiteren van een onroerend goed portefeuille, die inmiddels uit 33 verhuurde garages bestaat verspreid over meer locaties in Nederland. De verhuur en servicing worden uitbesteed aan een professionele partij.

Voor de herfinanciering en exploitatie van 10 garageboxen in de gemeenten: Apeldoorn, Amersfoort, Zeewolde en Zaltbommel gaat Bleijendaal Investments B.V. een hypothecaire lening van € 242.000 aan via crowdfunding. Hiermee wordt een bestaande onderhandse schuld geherfinancierd.

Investeerders ontvangen een rente van 5,25% per jaar met zekerheid van een eerste recht van hypotheek en verpanding huurcontracten en verzekeringen. De looptijd van de lineaire lening is 60 maanden (gebaseerd op een aflossingsschema van 30 jaar). De loan-to-value is ca. 60%. U ontvangt tijdens de hele looptijd per maand rente en aflossing.